خرید کریو , buy kerio, کریو ارزان

اگر روحانی و اوباما دیدار می‌کردند...

رویکرد‌های سیاست خارجی ایران نسبت به غرب و به ویژه آمریکا در این روز‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این توجه ویژه به سیاست خارجی، در بخشی ناشی از اولویتی است که دولت برای آن قائل شده و در بخشی دیگر از پویایی نشات گرفته که مسوولان وزارت خارجه در دیپلماسی پیش گرفته‌اند. 

اما مهم‌ترین مساله روزهای اخیر در بین مطبوعات و سیاستمداران ایرانی در این رابطه،حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نیویورک و دیدار احتمالی وی با رئیس جمهور آمریکا بود. یک دیدار احتمالی که به حدی افراطی در کانون توجهات سیاسیون جناحی و نه عقلایی قرار گرفت . 
عده‌ای از اصولگرایان، نه تنها دیدار با اوباما، که مکالمه تلفنی سال گذشته روحانی و اوباما را زیر سوال رفتن جمهوری اسلامی و لطمه خوردن آن ارزیابی کردند و عده‌ای از اصلاح طلبان چنان به استقبال دیدار دکتر روحانی و کامرون رفتند که تصور می‌شد که اگر پس از آن دیدار، دیدار روحانی و اوباما نیز صورت می‌گرفت، گویی که معجزه‌ای رخ نموده است. 

در چنین فضای احساسی و هیجانی، حتی آنانی که خود را طرفدار رویکردهای سیاست خارجی دولت نسبت به تعامل با دنیا می‌دانند، نخواستند و یا نتوانستند به مخاطبان ایرانی شان به صورت معقول و مستدل درباره یک دیدار احتمالی سخن بگویند. نخواستند و یا نتوانستند در مورد رویکرد‌های تعاملی ایران و آمریکا سخن بگویند، به آنان بگویند که کشور‌ها حتی در صورتی که هیچ رابطه دیپلماتیکی با هم نداشته باشند باز نوعی از تعامل را خواهند داشت. تعاملی که البته در چارچوب یک نظام تعاملی تعریف شده باش. 

چرا که حتی دو کشور در حال جنگ، مانند ایران و عراق، در طول هشت سال جنگ، نوعی نظام تعاملی بین خود را ایجاد کرده بودند. ایران و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیستند و سالهای پس از انقلاب یک نظام تعاملی بین هم به وجود آورده‌اند که به ویژه در یک سال اخیر این نظام تعاملی تقویت شده است. 

نکته مهم در این میان، نوع تعامل ایران و آمریکا و یا حتی نوع تعامل رئیس جمهور ایران و آمریکا با همدیگر و نتایج این انواع مختلف نظام تعاملی برای دو کشور است. موضوعی که هر دو گروه موافق و مخالف دیدار احتمالی دکتر روحانی و اوباما آن را نادیده گرفتند. 

نظام تعاملی ایران و آمریکا: چه نوع تعاملی؟ 

نظام تعاملی بین کشورها، در واقع نوع رفتار و تعامل کنشگران سیاست خارجی کشورها در قبال یکدیگر است.نظام تعاملی مشخص می کند که در چه حدی و برای چه هدفی تعامل بین کشورها برقرار می شود.بسته به حد تعامل و هدف تعامل می توان، نظام های تعاملی کشوری با کشور دیگر را شناسایی کرد. 

برخی از تحلیل گران نظام تعاملی بین دو یا چند کشور را در قالب دو «نظام تعاملی تفاهمی» و «نظام تعاملی ابزاری» دسته بندی می‌کنند. تقسیم بندی که می‌توان از آن برای درک تعامل بین ایران و آمریکا هم از آن استفاده نمود. 

ادیب‌زاده در کتاب زبان، گفتمان و سیاست خارجی، در باره «تعامل تفاهمی» می‌گوید تعامل تفاهمی که مبنای آن «درک» و «فهم» پیام‌ها و معانی دیگری است امکان «نزدیکی» و «برقراری ارتباط» و «مکالمه بیشتر» را بین طرفین فراهم می‌کند. نکته مهم در این نوع تعامل این است که بر مبنای «گفت‌و‌گوی تفاهمی» پایه گذاری می‌شود. در این منطق گفت‌و‌گو، طرفین به کنش‌هایی اقدام می‌کنند که شناسایی دیگری را در پی دارد. در چنین نظام تعاملی، طرفین به هدف رسیدن به یک «نگاه مشترک» است به گونه‌ای که احساس نامطلوب بیگانه گی بین دو کشور از بین برود و معانی فرهنگی ضدیت در ادبیات سیاسی دو کشور علیه هم تولید و باز تولید نگردد. 

اما در نظام تعاملی دیگر که آن را نظام تعاملی ابزاری می‌نامند، هدف از تعامل، تفاهم و رسیدن به یک نگاه مشترک نیست، بلکه هدف از این نوع تعامل «رسیدن به موفقیت» است. در واقع در این نوع نظام تعاملی،هدف ایجاد نوعی یگانگی بین طرفین تعامل و یا رسیدن به نوعی افق دید مشترک نیست، بلکه مهم‌ترین عنصر تعامل، رسیدن به یک «موفقیت خاص» و «سود مبادله‌ای» ناشی از آن است و تعامل به عنوان ابزاری برای رسیدن به «موفقیت و سود» مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین نظام تعاملی، طرفین تعامل اگر چه در نظام فرهنگی و نظام معنایی خود، به تولید و باز تولید مفاهیمی می‌پردازند که احساس دوری و شکاف دو دولت را تقویت می‌کند، اما «سود مبادله‌ای و سود تجاری»، آنان را به تعامل وادار می‌کند. 

گفت‌و‌گوهای اخیر ایران و آمریکا به شدت در چارچوب نظام تعاملی اخیر، یعنی «تعامل ابزاری» معنا پیدا می کند و این خود ناشی از دو عامل تاریخی است. 

اولین عامل تاریخی، تاکید دو طرف بر ایجاد و تداوم یک نظام تعاملی هر چند از نوع ابزاری آن باشد.در طول دهه‌های گذشته نیز اگر چه حداقلی از این تعامل ابزاری به منظور کسب منفعت، بین طرفین وجود داشت، اما در طول زمان،‌گاه دولت‌های منتخب ایرانی و‌گاه دولت‌های منتخب در آمریکا، همین حداقل از حد تعامل ابزاری را هم به دیده تحقیر می‌نگریستند. اما در حال حاضر هر دو دولت مستقر در ایران و آمریکا، ایجاد و تقویت یک نوع نظام تعاملی ابزاری قدرتمند را پذیرفته‌اند. 
دومین عامل تاریخی، بن بست در مذاکرات هسته‌ای بود. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، در نبود حداقلی از تعامل بین ایران و آمریکا، به نوعی قفل شده بود و شاید بتوان گفت از دید یک ناظر بیطرف بیرونی، زمان به ضرر هر دو طرف در حال از دست رفتن بود. ایران با وجود تحریم‌ها فشار زیادی را متحمل می‌شد و از آن سو آمریکایی‌ها هم مشاهده می‌کردند که ایران روز به روز توانایی هسته‌ای خود را توسعه بیشتری می‌دهد. 

در چنین شرایطی تقویت نظام تعاملی ابزاری بین دو کشور در دستور کار قرار گرفت و هنوز هم در جریان است و طرفین به قصد به دست آوردن حداکثر سود از این تعاملات با هم مذاکراتی را در سطوح مختلف انجام می‌دهند. 

اکنون سئوال اینجاست که در چارچوب چنین نظام تعاملی که بین ایران و آمریکا ایجاد شده است، منتقدان به چه میزان باید نگران باشند و موافقان تا چه اندازه خوشحال؟ 

اگر چه در حال حاضر یک نوع نظام تعاملی بین ایران و آمریکا برقرار است، اما همزمان معانی و فرهنگ ضدیت با دیگری در هر دو کشور به قوت خود باقی است و حتی روسای جمهور ایران و آمریکا و دیگر مقامات دو کشور این نظام معانی ضد گونه را تقویت می‌کنند. نامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم توسط مقامات آمریکایی، تلاش برای از بین بردن محور مقاومت در منطقه که رهبری آن را ایران بر عهده دارد، دخالت در سیاست داخلی ایران و حتی حمایت از گروه‌های تروریستی مخالف نظام سیاسی ایران، تولید و باز تولید سیاست‌های ضدیت با ایران در دورن آمریکا است.

 از این سو سیاست‌های اصولی ایران در مخالفت وبه رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، اشغالگر نامیدن آمریکا در عراق و افغانستان، مخالفت با طرح‌های آمریکا در منطقه، رهبری جریان مقاومت ضد شغالگری آمریکا، کافی است که برای آمریکایی‌ها تلقی ضدیت کند. 
در چنین چارچوبی که حتی شخص رئیس جمهور و وزیر امور خارجه خود نیز به باز تولید این نظام معانی ضد، بر اساس مبانی و اصول نظام ادامه می‌دهند، مذاکرات اخیر به یک نظام تعاملی تفاهمی تبدیل نخواهد شد. 

آن دسته از افرادی که نگران دیدار اوباما و دکتر روحانی هستند- به فرض اینکه محدودیتی برای این دیدار از سوی سران نظام مطح نشده باشد- زمانی باید نگران باشند که رئیس جمهور ایران، نظام معنایی خاص انقلاب اسلامی ایران را کناری گذاشته باشد و با پذیرش نظام معنایی آمریکا، با این کشور به مذاکره پرداخته باشد، که تا کنون چنین مساله‌ای دیده نشده است. 

در واقع مذاکرات ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات،هسته ای در قالب تعامل ابزاری به قصد رسیدن به موفقیت برای طرفین و به دست آوردن حداکثر سود سیاسی و حتی تجاری بوده است و هیچ نشانی از تفاهم برای رسیدن به افق مشترک و یا نظام معنایی مشترک دیده نمی شود.

لذا دیدار روحانی و اوباما حتی به فرض نبود محدودیت های سیاسی،اگر هم صورت می گرفت، بنا نبود که در قالب یک تعامل تفاهمی صورت بگیرد.تلاش برای ایجاد تفاهم تعاملی بین ایران و آمریکا در حال حاضر،مستلزم دست کشیدن یکی از این کشورها از مفاهیم و مفروضات بنیادین نظام های سیاسی دو کشور است.
به نظر نمی رسد که آمریکایی ها برای چنین تعاملی از ارزش های بنیادین خود دست بردارند.وضعیت ایران در این میان البته روشن تر از آمریکاست.

*سردبیر 
maleki.mahmood@gmail.com


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: اگر روحانی و اوباما دیدار می‌کردند
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:39  توسط کوروش  | 

تسلیت رییس ستاد جرایی به آیةالله شاهرودی

محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پیامی درگدشت والده آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پیام تسلیت محمد مخبر خطاب به آیت الله شاهرودی به شرح ذیل است:

حضرت آيت الله حاج سيد محمود هاشمي شا هرودي ( دامه ضله العالي)

درگذشت تاثر انگيز والده مكرمتان ام الشهدا حاجيه خانم موسوي مددي را به جنابعالي و بيت معظم تسليت عرض نموده و بقاي عمر حضرتعالي را از درگاه احديت مسئلت دارم. 

محمد مخبر


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: تسلیت رییس ستاد جرایی به آیةالله شاهرودی
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:38  توسط کوروش  | 

ابوترابی: یاوه‌گویی کامرون ارزش پرداختن ندارد

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض حمید رسایی در مورد عدم محکومیت مواضع نخست وزیر انگلستان گفت که یاوه‌گویی‌های نخست وزیر انگلیس ارزش پرداختن در جلسه علنی مجلس را ندارد.

به گزارش ایسنا، محمد حسن ابوترابی‌فرد در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس اظهار کرد: این که من امروز اشاره‌ای به مواضع نخست وزیر انگلیس نداشتم به این دلیل بود که ریاست محترم مجلس در فرمایشات بسیار خوب و متقنی پاسخ لازم را دادند؛ پاسخ یک دولت ورشکسته‌ای که در آستانه‌ی تجزیه‌ی داخلی است و شکست‌های پی در پی در منطقه، غزه، عراق، و دنیای اسلام آنها را در تنگنای جدی قرار داده است.

وی افزود: آنها به این دلیل که اساس شکست‌های خود را انقلاب و قدرت امت اسلامی و تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب می‌دانند باید در صحنه‌هایی مثل مجمع عمومی سازمان ملل این حرف‌های بی‌اساس را بیان کنند.

نایب رئیس مجلس افزود: من واقعا دیدم ارزشی ندارد که اشاره‌ای به یاوه گویی‌های نخست وزیر انگلیس در جلسه علنی مجلس داشته باشم.

نمایندگان مجلس در ادامه در محکومیت اظهارات اخیر دیوید کامرون علیه کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل شعار مرگ بر انگلیس سر دادند.

ابوترابی فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت در ادامه گفت: این تنها موضع مجلس نیست. بلکه موضع ملت، آحاد مسلمانان و آحاد مردم آسیا و قاره بزرگ آفریقا و همه‌ی ملت‌هایی است که در دوران استعمار انگلیس از ناحیه این دولت تهی از اخلاق و انسانیت آسیب‌های فراوانی دیده‌اند.

وی در پایان گفت: ما امیدواریم با پیروزی‌های پی در پی امت اسلام و مظلومین جهان شاهد انزوای بیشتر حکومت خودکامه انگلستان باشیم.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: ابوترابی, یاوه‌گویی کامرون ارزش پرداختن ندارد
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:38  توسط کوروش  | 

وعده وزیر برای برچیدن بساط زیرمیزی

وزیر بهداشت گفت: تردید نخواهم داشت در زمینه بدرفتاری‌ها و دریافت‌های غیرمتعارف در برخی مراکز درمانی، تا پایان سال شرایط تغییر خواهد کرد، البته در این زمینه به کمی زمان نیاز داریم.

دکتر سیدحسن هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه تعرفه‌های جراحی هنوز نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است، گفت: هرچند تعرفه‌های جراحی دولتی‌ و خصوصی همچنان مانند سال گذشته است، اما اکنون عدالت در ارزش نسبی خدمات درون رشته‌ای و بین رشته‌ای اتفاق افتاده است.

وی گفت: در تعرفه‌های جراحی ارقامی که در سال گذشته وجود داشت تغییری نکرده است، اما عدالت در ارزش نسبی خدمات درون رشته‌ای و بین رشته‌ای اتفاق افتاده است و این اقدام باید 20 سال گذشته صورت می‌گرفت.

هاشمی با بیان این‌که در شش ماهه گذشته کار بسیار بزرگی در زمینه تعرفه‌های تشخیصی - درمانی صورت گرفته است، اظهار کرد: در طول این مدت بیمه‌ها، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی یک کار بزرگ انجام دادند و هیات وزیران نیز با آن موافقت کرد و این آغاز یک روش سالم نزدیک به عدالت است.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی انجمن‌های علمی - تخصصی و سازمان نظام پزشکی رفتارهایی که در زمینه برخی دریافت‌های غیرمتعارف وجود دارد، برچیده شود و افزود: با کمک سازمان نظام پزشکی، برنامه‌های نظارتی نیز پیش‌بینی شده تا بدرفتاری‌های موجود برچیده شود. اما باید توجه داشت که در این زمینه کمی به زمان نیاز داریم.

وی با تاکید بر اینکه تردید نخواهم داشت در زمینه بدرفتاری‌های موجود تا پایان سال شرایط تغییر خواهد کرد، گفت: جهت برچیده شدن بساط تعرفه‌های غیرمتعارف از مراکز درمانی کشور علاوه بر زمان، به اطلاع‌رسانی و مراقبت نیز نیاز داریم تا این اتفاق بیفتد و شک نخواهم داشت تا آخر سال شرایط تغییر می‌کند. 

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: وعده وزیر برای برچیدن بساط زیرمیزی
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:37  توسط کوروش  | 

مطبوعات از مالیات معاف می‌شوند

معاون سازمان مالیاتی آخرین وضعیت تسلیم اظهارنامه فصل تابستان، پرداخت مالیات طلا فروشان و میزان تحقق بودجه سازمان را تشریح کرد و ضمن رد اظهارات رئیس اتاق اصناف، در خصوص معافیت های جدید مالیاتی و صندوق مکانیزه فروش توضیحاتی ارائه داد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی - در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه فصل تابستان سال جاری گفت: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، دوره مالیاتی برای مؤدیان مالیاتی سه ماهه تعیین شده است.

وی افزود:براساس حکم مقرر در ماده 21 قانون مذکور، مؤدیان تکلیف دارند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه تکمیل و حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انقضاء هر دوره، با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که در زمان خرید طبق مقررات، پرداخت کرده‌اند، محاسبه و به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه خاتمه مهلت تسلیم اظهارنامه فصل تابستان سال جاری حداکثر روز سه شنبه 15 مهر ماه 1393 خواهد بود،تصریح کرد:توصیه بنده به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این است که نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در مهلت تعیین شده اقدام کنند تا مشمول جرایم مقرر در قانون نشوند.

طلا فروشان به قانون تمکین نمی کنند

معاون سازمان امور مالیاتی در خصوص برطرف شدن مشکلات سازمان امور مالیاتی با صنف طلافروشان گفت: مؤدیان به اشخاص حقوقی و حقیقی تقسیم می شوند که در ایران مؤدیان حقوقی به قوانین و مقررات اشراف داشته و آن را دقیق تر اجرا می کنند، اما در اشخاص حقیقی تمکین از قانون و رعایت قوانین و مقررات کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد : در همین راستا بخشی از مشاغل آنطور که انتظار بود و قانون مقرر داشته است، مقررات را مراعات نمی کنند که بخشی از آنها هم طلافروشان هستند. البته اکثریت طلافروشان ثبت نام کرده اند و لکن بخشی از همین افرادی که ثبت نام کرده‌اند مطابق واقعیات موجود و انتظاری که سازمان امور مالیاتی دارد، مالیات را ابراز نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال طبق وظایف قانونی و ذاتی سازمان، مکلف هستیم تا کلیه مؤدیان را حسابرسی کنیم، در این میان طبعاً تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی کسانیکه مالیات را صحیح ابراز نکنند سنگین تر خواهد بود. با توجه به اینکه مبنای تعلق جرایم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود، لذا مؤدیانی که مالیات خود را کمتر از واقع ابراز کنند از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه خواهند شد.

میانگین ابرازی طلا فروشان 750 هزار تومان!

طاری بخش در خصوص میزان مالیات ابرازی طلا فروشان در نیمه اول سال گفت: میانگین مالیات ابرازی طلافروشان در شش ماهه اول سال حدود 750 هزار تومان برای هر واحد در هر دوره مالیاتی بوده است که به نظر می رسد، رقم ابراز شده کمتر از مبلغ واقعی باشد. لذا سازمان پس از حسابرسی مالیاتی، مالیات منطبق بر ظرفیت هر واحد را مطالبه و وصول می کند.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: یکی از مشکلات صنف طلا فروشان این است که فاکتورهای نمونه سازمان را رعایت نمی کنند و بسیاری از طلافروشان از فاکتورهای سابق استفاده می کنند که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی نبوده و مشمول جریمه خواهند شد.

جریمه سنگین در انتظار مؤدیان متخلف

وی درخصوص برخورد سازمان امور مالیاتی با مؤدیان متخلف گفت: اصولاً مؤدیانی که قانون را رعایت نکنند با توجه به نوع تکالیف تعیین شده، برایشان جرم تعریف شده است. به طوری که مؤدیانی که از فرم نمونه فاکتور استفاده نکنند حدود 25 درصد مالیات متعلق جریمه می شوند و اگر فاکتور صادر نکنند یک برابر مالیات متعلق و در صورت درج نکردن قیمت صحیح نیز یک برابر مالیات متعلق جریمه خواهند شد. دراین راستا کسانی که اظهارنامه تسلیم نکرده و از صورتحساب نمونه استفاده نکنند بدون استثناء جریمه خواهند شد.

وی درخصوص میزان جریمه طلافروشان گفت: مؤدیان متخلف در صنف طلا ممکن است تا چند برابر مالیات پرداختی جریمه شوند زیرا جریمه ارزش افزوده برعکس مالیات های مستقیم بسیار سنگین تر است و در برخی مواقع به حدود سه برابر نیز می رسد و طلافروشان تاکنون اکثراً بیش از دو برابر مالیات جریمه شده‌اند.

طاری بخش تصریح کرد: بنابراین اگر مؤدیان به هر دلیلی مالیات کمتری ابراز کنند با استفاده از اهرم‌های قانونی مورد حسابرسی قرار می گیرند و به تناسب مالیات مطالبه شده که ناشی از تفاوت ابرازی و تشخیصی خواهد بود مشمول جریمه می شوند. علاوه بر آن مؤدیانی که اظهارنامه خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نکنند 50 درصد مالیات متعلق جریمه خواهند شد.

وی درخصوص میزان جریمه طلافروشان گفت: در حال حاضر نمی توان رقم دقیقی درخصوص جریمه طلافروشان ارائه داد، زیرا بخشی از آن شامل مساعدتهای قانونی می شود ولی جریمه طلافروشان بسیار سنگین است و جرایم مطالبه شده قانونی است. البته سازمان امور مالیاتی نسبت به بخشودگی جریمه اشخاصی که مالیات خود را پرداخت کنند و تعهد بدهند در آینده قانون را دقیق رعایت کنند، مساعدت خواهد کرد.

صاحبان مشاغلی قانون را به درستی اجرا نمی کنند

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در مورد سایر اصناف توضیح داد: به طور کلی مؤدیان مشاغل، قوانین مالیاتی را به طور دقیق اجرا نمی کنند که بخشی از آن به دلیل عدم اشراف آنان به قوانین و بخش دیگر هم به دلیل عدم توانمندی آنان و سایر ملاحظات است که این موضوع علیرغم ارائه آموزش رایگان توسط سازمان امور مالیاتی تاکنون رفع نشده است. لکن با نصب و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش، در صورت رعایت مقررات توسط صاحبان مشاغل این مشکل برطرف خواهد شد. زیرا تهیه و تنظیم اسناد و مدارک و مستندات مورد نیاز توسط دستگاه مذکور صورت خواهد گرفت.

وی به اسامی اصنافی که با سازمان امور مالیاتی همکاری نمی کنند اشاره کرد و گفت: صنوف پارچه فروشان، آهن فروشان و صنعت سنگ با سازمان مالیاتی همکاری نکرده اند و عمدتاً کسانی که در جامعه معترض هستند کمترین سطح تمکین را از نقطه نظر مراعات قانون و پرداخت مالیات دارند.

طاری بخش در مورد رعایت نکردن قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صنف تالارهای پذیرایی و صنف چلوکباب گفت: این صنوف به دلیل متفاوت بودن مراجع صدور پروانه در زمان فراخوان دچار مشکل شدند، لذا این اختلاف مرجع صدور موجب شد تا اصنافی که فعالیت مشابه دارند بخشی فراخوان شوند و بخشی هم تاکنون فراخوان نشده اند که این موضوع باعث ایجاد ناهماهنگی شده است. لذا در صورت فراخوان مرحله ششم مشکل مرتفع خواهد شد.

95 درصد بودجه سازمان محقق شد

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که از ابتدای سال تاکنون چه میزان مالیات دریافت شده است گفت: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه ، 95 درصد پیش بینی بودجه محقق شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 80 درصد افزایش نشان می دهد.

آثار مثبت مالیات بر ارزش افزوده

وی به آثار مثبت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: منابع مالیات بر ارزش افزوده در راستای تأمین منابع طرح های عمرانی دولت، ایجاد اشتغال و ایجاد زیر ساختهای شهری مصرف شده و در سال جاری نیز بخشی از هزینه دارو و درمان مردم از محل مالیات سلامت تأمین شده است.

طاری بخش به انتقادات مطرح شده در خصوص نحوه ی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پاسخ داد و در توضیح گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ماه سال 1387 به مدت پنج سال به عنوان قانون آزمایشی اجراء شد، لکن باتوجه به حکم مقرر در ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش نرخ ظرف مدت 5 سال از نرخ 3 درصد به نرخ 8 درصد و همچنین سایر ملاحظات، اجرای قانون برای شش ماهه دوم سال 1392 و سال 1393 تمدید شد و تلاش سازمان بر آن بوده است که قانون به دور از هر گونه تفسیر سلیقه ای به طور دقیق اجرا گردد و تاکنون تخطی از مفاد قانون نیز صورت نگرفته است.

معافیت سبد خانوار تکمیل می شود

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که این اصلاحات قانون شامل چه مواردی خواهد شد، توضیح داد: این اصلاحات شامل حل مشکلات اجرایی قانون، رفع ابهامات، تکمیل معافیت ها به ویژه معافیت سبد خانوار، افزایش ضمانت های اجرایی قانون و وضع تکالیفی برای کارفرمایان دولتی و ... خواهد بود.

وی یاد آورد شد: قانون جدید در بخش معاونت مالیات بر ارزش افزوده تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و در ستاد راهبری سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است و اخیراً به وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم شده و قرار است در شورای مشورتی معاونت اقتصادی وزارت متبوع با حضور جمعی از صاحب نظران اقتصادی، حقوقی، حسابرسی و تشکل های غیر دولتی مجدداً بررسی و پس از نهایی شدن تقدیم دولت شود.

به گفته وی پیش بینی می شود حداکثر طی یک الی دو ماه آینده این لایحه تقدیم دولت شود.

طاری بخش به اشکالات سابق این قانون اشاره کرد و گفت: این قانون از نظر اجرایی با مشکلاتی مواجه بوده و بعضی از مفاهیم قانون به درستی تعریف نشده بود علاوه بر این ضمانت اجرایی قانون پایین بود و در بحث معافیت های نیز ابهامات زیادی وجود داشت که این مشکلات در قانون جدید برطرف شده و معافیت ها افزایش یافته است.

آگهی فراخوان جدید مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی درخصوص فراخوان جدید سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در نظر دارد تا با هماهنگی مقامات وزارتخانه متبوع فراخوان مرحله ششم را آگهی کند که این فراخوان آماده شده و منتظر هماهنگی نهایی آن هستیم.

وی توضیح داد : در فراخوان جدید برخی فعالیت های همگن که در گذشته به هر دلیلی فراخوان نشده بودند فراخوان شده و برخی اصناف جدید هم به لحاظ اهمیت موضوع مورد فراخوان قرار گرفته اند.

وی در مورد تکمیل معافیت مالیاتی توضیح داد: در قانون جدید معافیت سبد مصرفی خانوار و معافیت محصولات کشاورزی تکمیل شده و ارائه خدمات بانکی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت کماکان مانند قبل مشمول معافیت است.

مطبوعات از مالیات معاف می شوند

وی از معافیت مالیاتی مطبوعات خبر داد و گفت: در صورت تصویب پیش نویس ارائه شده در مجلس ، روزنامه ها از پرداخت مالیات معاف می شوند. در این بین خبرگزاری ها هم می توانند از مالیات معاف شوند، زیرا نگاه آنها به موضوع، اطلاع رسانی بوده و هدف کسب سود و منفعت نیست.

وی با بیان اینکه دارو و درمان از پرداخت مالیات معاف هستند، یادآور شد: برخی از بخش های دارو و درمان نیز در قانون قبلی با ابهام مواجه بود که در قانون جدید اصلاح شده است.

خبرهای جدید برای بازار سرمایه

معاون سازمان امور مالیاتی از همکاری سازمان امور مالیاتی با بازار سرمایه خبر داد و در توضیح گفت: بازار سرمایه بر اساس قانون قبلی از برخی معافیت ها برخوردار بوده که در قانون جدید و در صورت تصویب، در بخش بازارگردانی و صندوق سرمایه گذاری معافیت مالیاتی به آنها تعلق گرفته و درآمد حاصل از بازارگردانی در بورس و همچنین سود صندوق های سرمایه‌گذاری در بورس و نقل و انتقال سهام آنها از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

وی در مورد معافیت مالیاتی ابزارهای مالی جدید بورس نیز گفت: این ابزارها نیز در سازمان امور مالیاتی بررسی شده و اگر جز موارد احصاء شده در قانون باشد، برای آنها نیز اعمال می شود.

نرخ 8 درصد برای مالیات مناسب است

طاری بخش در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ 8 درصد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مناسب است یا نه، گفت: در اکثر کشورهای دنیا متوسط نرخ مالیات بین 15 تا 25 درصد بوده و حتی در برخی کشورها برای برخی از کالاها نیز تا 45 درصد تعیین شده است. بنابراین نرخ هشت درصد فعلی به هیچ عنوان نرخ بالایی نبوده و حتی از میانگین نرخ کشورهای دنیا نیز پایین تر است بنابراین انتظار سازمان امور مالیاتی این است که با توجه به نرخ پایین، کلیه مؤدیان، قانون را به درستی اجرا کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

وی یادآور شد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه هر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود، بر این اساس در سال بعد حداقل یک درصد به نرخ ارزش افزوده اضافه می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که نسبت مالیات بر ارزش افزوده با جمع مالیات های وصول شده و مالیات های مستقیم چگونه است؟ گفت: در سال گذشته و در مقایسه با کل مالیات هایی که توسط سازمان وصول شد، 33 درصد مالیات های متعلق به ارزش افزوده بود، که اگر به این رقم عوارض را هم اضافه کنیم، این نسبت به 45 درصد افزایش می یابد؛ این در حالی است که در مقایسه با مالیات های مستقیم نسبت مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده 83 درصد می باشد.

وی ادامه داد: همچنین تا پایان مرداد ماه سال جاری حدود 447 هزار مؤدی ثبت نام کردند که از این تعداد 240 هزار شخص حقیقی و مابقی اشخاص حقوقی بودند.

وی اضافه کرد: در نظام مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مؤدیانی که ثبت نام کرده و گواهی ثبت نام دریافت داشته اند باید مالیات وصول کنند و مؤدیانی که مشمول اجرای قانون نیستند به هیچ وجه مجاز به دریافت مالیات نیستند و اگر کسی مالیات اخذ کند گران فروشی محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی باید با آنها برخورد کند.

طاری بخش درمورد پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی فروشگاه های زنجیره ای گفت: بررسی های سازمان این موضوع را تأیید نمی کند اما می توان با پیش فرض به این موضوع پاسخ داد که مالیات بر ارزش افزوده باید بر قیمت کالا اعمال شود و اگر به صورت مضاعف اعمال شود غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می شود با این حال بررسی های سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص وصول مالیات مضاعف را در فروشگاه های زنجیره ای تأیید نمی کند.

آخرین اخبار صندوق مکانیزه فروش

معاون سازمان امور مالیاتی به آخرین اقدامات سازمان امور مالیاتی برای نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و براساس اولویت، تعدادی از مؤدیان را در هر سال ملزم به نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش کند.

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون 20 گروه مؤدیان در سال های 1392 و 1393 برای اجرای قانون فراخوان شده اند که در این راستا 10 صنف جدید به عنوان اولویت سوم انتخاب شده و پس از تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، صنوف یاد شده مکلف هستند از ابتدای سال 1394 نسبت به نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند.

وی تأکید کرد : کسانی که برای مرحله سوم صندوق مکانیزه فروش فراخوان می شوند موضوع را با جدیت دنبال کنند چون اگر این اقدام صورت نگیرد، از معافیت پایه مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم که در سال 1393 ، معادل 12 میلیون تومان است محروم می شوند که مفهوم آن این است که اگر کسی این قانون را اجرایی نکند حداقل حدود 2 تا 3.5 میلیون تومان اضافه تر باید مالیات پرداخت کند.

وی در ادامه گفت: هزینه صندوق مکانیزه فروش اعم از نرم افزاری و سخت افزاری و سایر هزینه های جنبی آن در همان سال اول به عنوان هزینه قابل قبول خواهد بود.

وی در مورد آثار مثبت استفاده از صندوق مکانیزه فروش گفت: اولین امتیاز، اعتبار بخشی به بنگاه اقتصادی است. چون صورتحساب خروجی این صندوق ها مبنا و مناط اعتبار خواهد بود. در ثانی با توجه به صدور فاکتور و نگهداری موجودی کالا، حساب نقد و بانک و ثبت هزینه ها، ضمن سرعت در انجام کار، مؤدیان را از نگهداری دفاتر سنتی بی نیاز خواهد کرد. ثالثاً همانطور که بیان شد موجب تعلق معافیت خواهد شد و هزینه دستگاه هم از درآمد مشمول مالیات همان سال مؤدی قابل کسر خواهد بود.

اظهارات رئیس اتاق اصناف رد می شود

طاری بخش درخصوص اظهارنظر رئیس اصناف در مورد اشکالات قانون مالیات بر ارزش افزوده و وصول مالیات در یکی از مبادی وروی کالا گفت: این حرف درستی نیست زیرا بر حسب شرایط و اقتضائات نمی توانیم مبادی گمرک را مجبور کنیم که کالا تنها از یک گمرک وارد شود و مالیات هم در یک نقطه گرفته شود، این موضوع ازدحام کار و تراکم مؤدیان را در آینده به دنبال خواهد داشت. ضمناً مالیات بر ارزش افزوده طبق تعریف باید در مراحل واردات، تولید، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی وصول شود و اگر غیر از این باشد مالیات بر ارزش افزوده نبوده و مالیات بر فروش تلقی خواهد شد.

وی ضمن رد اظهارات رئیس اتاق اصناف درخصوص وصول مضاعف مالیات در مراحل مختلف گفت: در مالیات بر ارزش افزوده مالیات پرداختی در هر مرحله را به عنوان اعتبار مرحله بعد تلقی می کنیم، لذا مالیات بر ارزش افزوده مالیات مضاعف نیست و یکی از کارکردهای مهم آن همین است و مؤدیانی که قانون را دقیق اجرا می کنند متوجه موضوع هستند.

طاری بخش درخصوص این اظهار نظر که گفته می شود اجرای قانون برای مؤدیان مشکل ایجاد کرده است، توضیح داد: در مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مبانی تئوریک این قانون چنانچه مؤدیان قانون را به خوبی اجرا کنند مشکلی وجود ندارد، ولی مؤدیانی که با وجود فراخوان ثبت نام نکنند و علیرغم دریافت مالیات آن را ابراز و پرداخت نکنند، طبیعتاً برای آنان مشکل ایجاد می شود و به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق دولت باید جریمه پرداخت کند.مؤدیانی که قانون را تمکین می کنند با اشخاصی که قانون را نادیده می گیرند از نظر سازمان امور مالیاتی یکسان نیستند.

وی در ادامه در خصوص مالیات بخش مسکن گفت: عرضه و انتقال اموال غیر منقول (مسکن) طبق بند 8 ماده 12 بخش معافیت های مالیات بر ارزش افزوده از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. این در حالی است که برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات جانبی آن از جمله حق العمل و کارمزدی که مشاوران املاک می گیرند از مالیات معاف نبوده و باید مالیات آن پرداخت شود.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: مطبوعات از مالیات معاف می‌شوند
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:37  توسط کوروش  | 

استفاده از نهادهای مردمی در تعلیم و تربیت

جلسه کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای  عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه، پیش‌نویس اولیه، ساختار نظام ملی تربیت غیررسمی، ارائه و توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در مقدمه این طرح با توجه به اهمیت « موضوع تربیت غیررسمی» و جایگاه این نظام تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبانی و الزامات این موضوع به همراه آسیب‌ها و تهدیدات احتمالی آن مورد کنکاش و واکاوی قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش با توجه به تغییر و تحولات ایجاد شده در الگوهای تعلیم و تربیت، آسیب‌های این مبحث ذیل عناوینی مانند نقض حریم خصوصی، گسترش هنجارشکنی، کاهش ظرفیت‌های نوآوری و خلاقیت و ترویج فرهنگ مادی دسته‌بندی شده است.

پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: محوریت خانواده در آموزش غیررسمی و تلاش برای حفظ این محوریت، در نظر گرفتن لایه‌های مختلف آموزش غیررسمی و برنامه‌ریزی برای هر یک از این لایه‌ها با توجه به مقتضیات آن، تسریع در برنامه‌ریزی برای تعلیم و تربیت غیررسمی با توجه به سرعت گسترش این شیوه تعلیم و تربیت، هدفگذاری برای تعلیم و تربیت رسمی برای پر  کردن خلاءهای این نظام و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مردمی و مذهبی مانند مسجد در این زمینه.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: استفاده از نهادهای مردمی در تعلیم و تربیت
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:36  توسط کوروش  | 

کاهش چشمگیر ذخیره آب سد امیرکبیر

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:36  توسط کوروش  | 

غرق شدن دو جوان در سد ایلام ‌

تشک‌ بادی تفریح نادرست سه جوان ایلامی را به عزا تبدیل کرد.

به گزارش ایسنا، روز جمعه سه جوان که همراه خانواده برای تفریح به سد "چم‌گردلان" ایلام می‌روند و با تشک بادی در دریاچه عقبه سد به آب می‌زنند، به دلیل واژگونی تشک هر سه نفر به داخل آب پرتاب می‌شوند و دو نفر از آنها به نام‌های "یوسف" و "کریم" که شنا کردن بلد نبودند، طعمه‌ی مرگ می‌شوند.

تا پیدا شدن جنازه‌هاف اعضای خانواده و اقوام دو متوفی، در کنار سد ایلام که در فاصله 27 کیلومتری جنوب شهر ایلام قرار دارد، صف کشیده بودند.

«ذلفقار مهدی‌زاده» مدیر شرکت آب منطقه‌ای ایلام نیز در این خصوص به ایسنا، گفت: روز جمعه سه نفر با یک تشک بادی وارد دریاچه عقبه سد چم‌گردلان ایلام می‌شوند که بر اثر واژگونی تشک دو نفر از آنها که شنا بلد نبودند غرق می‌شوند و یک نفر هم نجات پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه بارها در برنامه‌ی صدا و سیما و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده و تابلوهای "شنا ممنوع!" نیز در محل نصب شده، اما بی‌توجهی شهروندان موجب چنین مشکلاتی می‌شود.

مهدی‌زاده ادمه داد: اطراف سد فنس‌کشی شده اما بی‌توجهی این جوانان و خانواده‌های آنان موجب داغدار شدن بازماندگان شده است.

مدیر شرکت آب منطقه ایلام با اشاره به اینکه پس از وقوع این حادثه اقدامات لازم برای نجات آنها آغاز شد، خاطرنشان کرد: وقت طلایی نجات از آب، دو تا سه دقیقه است، اما پس از 3 ساعت تلاش جنازه یکی از غرق‌شدگان از آب بیرون کشیده شد.

وی با بیان اینکه تلاش برای پیدا کردن فرد غرق شده بعدی ادامه پیدا کرد، ادامه داد: به دلیل گستردگی منطقه شنا و بکار‌گیری تمام امکانات مدیریت بحران استان، هیئت‌های نجات غریق و 8 نفر غواص سرانجام حوالی ساعت 19 دیروز جنازه دیگر را از آب بیرون کشیده و تحویل خانواده متوفی دادند.

مهدی‌زاده هر نوع فعالیت ورزشی در سد ایلام را ممنوع دانست و افزود: از ابتدای امسال تاکنون 6 نفر در سد ایلام غرق شده‌اند و با این وجود باز هم شهروندان نسبت به هشدارها بی‌توجه هستند. 

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: غرق شدن دو جوان در سد ایلام ‌
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:36  توسط کوروش  | 

اولین طلای کشتی در انتظار ایران

آزادکار وزن 97 کیلوگرم ایران به فینال بازی‌های آسیایی اینچئون راه یافت.

به گزارش ایسنا، رضا یزدانی که در مسابقات جهانی ازبکستان نتوانست سومین مدال طلای جهان را به دست آورد، به فینال بازی‌های آسیایی راه یافت تا در آستانه کسب سومین مدال طلای خود در این بازی‌ها قرار گیرد.

یزدانی در کشتی نیمه نهایی حریفی از میزبان را پیش رو داشت و توانست با نتیجه 6 بر یک به برتری برسد.

در وقت اول یزدانی دو بار یون چانوک را بیرون انداخت و دو بار نیز او را خاک کرد تا 6 بر صفر جلو بیفتد اما اعتراض مربی کره درخواست بازبینی داد و نتیجه به 4 بر یک تغییر پیدا کرد. در ادامه یزدانی حریفش را خاک کرد و وقت اول را 6 بر یک پیروز شد.

در وقت دوم یزدانی کشتی را اداره کرد تا انرژی‌اش را برای کشتی فینال ذخیره کند.

دارنده مدال طلای جهان در سال‌های 2011 و 2013 که در دور اول با قرعه استراحت روبرو شده بود، در دور دوم کشتی گیر مغول را شکست داده بود.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: اولین طلای کشتی در انتظار ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:35  توسط کوروش  | 

آرزوی ملاقات با روحانی در دو دقیقه

جانبازی هفتاد درصدی که در مستند «حاج کاظم» کنار پرویز پرستویی قرار گرفت آرزو دارد حتی در حد دو دقیقه رئیس جمهور را ببیند و با او صحبت کند.

به گزارش ایسنا، ناصر افشاری که در آخرین روز جشنواره فیلم مقاومت هنگام نمایش «حاج کاظم» به سینما فلسطین آمده بود گفت: دوباره روند درمانی‌ام متوقف شده و در حالیکه وضعیتم نسبت به گذشته بسیار بهتر شده بود اما با توقف درمان به روزهای بدم نزدیک می‌شوم.

وی ادامه داد:امیدوارم شرایطی فراهم شود تا آقای روحانی را ببینم و در حد دو دقیقه در ارتباط با رسیدگی به مشکلات درمانی‌ام با ایشان صحبت کنم.

ناصر افشاری دوسال قبل در هفته دفاع مقدس ملی گفت وگویی با ایسنا از مشکلات درمانی‌اش گفته بود که با پیگیری ها پرویز پرستویی مشکل اعزام او برای درمان حل شد. 

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: آرزوی ملاقات با روحانی در دو دقیقه
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 15:35  توسط کوروش  | 

مطالب قدیمی‌تر